Woonwijzer voor huurders

Deze pagina geeft een samenvatting en praktische tips voor huurders van een woning. 


Ga je een woning huren?
Je staat dan het best even stil bij deze checklist:

 • Ken de maandelijkse huurprijs en check of je dit kan betalen. Een goede maatstaf is dat de huurprijs niet meer dan 1/3 van je inkomen bedraagt.
 • Weet welk huurcontract je afsluit, ken het type, de duur van de looptijd, en de opzegtermijn van het huurcontract.
 • Huurwaarborg: de meeste huurovereenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft.
 • Laat een plaatsbeschrijving opmaken, een goed voorbeeld vind je onder downloads.
 • Check of de eigenaar een conformiteitsattest  voor de woning heeft. Dit attest geeft aan dat de woning voldoet aan alle woonkwaliteitsnormen. De eigenaar kan dit attest bij de stad aanvragen. Contacteer ons om te weten of er een geldig attest aanwezig is voor de woning die je wil huren.
 • Check of er rookmelders  aanwezig zijn: één op iedere verdieping van de woning.
 • Controleer de keuringsattesten van elektrische installatie, gasgeiser en verwarming.
 • Sluit een brandverzekering af.
 • Check het energieprestatiecertificaat  (EPC).

Wat zijn jouw plichten als huurder?

 • De huurprijs op tijd betalen.
 • Kleine herstellingen en klein onderhoud doen.
 • De woning ‘als een goed huisvader’ beheren: kleine herstellingen doen, schoonmaken, zorgen voor een goede verluchting, enzoverder.
 • Eventuele schade of grote gebreken verwittigen aan de verhuurder.
 • De verhuurder toegang geven voor onderhoud of dringende herstellingen.
 • Als het huurcontract eindigt moet je de woning in dezelfde staat teruggeven aan de verhuurder als bij de start van het huurcontract.

Meer info vind je terug in de presentatie ‘rechten en plichten’ bij de downloads.

Wat zijn jouw rechten als huurder?

 • Je hebt het ‘woongenot’ van de huurwoning.
 • Je mag meubels plaatsen en de woning beperkt aanpassen (schilderen, behangen) zolang je de woning maar terugbrengt in de originele staat als het huurcontract eindigt.
 • Je bepaalt zelf wie je binnenlaat in je woning.

Meer info vind je terug in de presentatie ‘rechten en plichten’ bij de downloads.

Wie moet de herstellingen betalen?

 • De huurder moet de herstellingen van kleine gebreken doen: een lekkende kraan, lamp vervangen, een kapotte of verstopte wc, de schoorsteen reinigen, deurklink of slot repareren, enzovoorts.
 • De verhuurder moet de herstellingen van grote gebreken en normale slijtage doen: kapotte dakpannen herstellen, verstopte riolering, versleten keuken, lavabo, enzovoort.

Welke woonkwaliteit moet gegarandeerd zijn?
Iedere woning moet voldoen aan:

 • Minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn.
 • Structurele stabiliteit van het gebouw.
 • Veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas en elektriciteit, verwarming).
 • Indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken.
 • Geen vochtproblemen.
 • Mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting.
 • Vrije toegankelijkheid.

Meer info vind je terug in de brochure ‘kwaliteitsnormen’ bij de downloads.

Wat als de gebreken niet worden opgelost?
Iedere huurwoning moet verplicht voldoen aan de woonkwaliteitnormen. Als de problemen niet opgelost raken kun je de volgende stappen doorlopen:

 • Verwittig de problemen aan de verhuurder. Dit doe je best door een aangetekende brief te sturen met een oplijsting van alle problemen en foto’s. Een voorbeeldbrief vind je bij ‘downloads’. Geef de verhuurder daarna de tijd om herstellingen te doen. Dit is de snelste manier om problemen op te lossen. 
 • Als de verhuurder de gebreken niet of onvoldoende herstelt kun je een “procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid” aanvragen bij de stad:
  • Een woningcontroleur komt een vooronderzoek doen om de gebreken te bekijken. Indien nodig komt een woningonderzoeker van Wonen-Vlaanderen ter plaatse om een officieel onderzoek te doen.
  • Als de gebreken juist zijn dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. De eigenaar is dan verplicht om de gebreken te herstellen.
  • Deze procedure kan tot 3 maanden duren.

Vochtproblemen, hoe los je die op?
Vocht is één van de meest voorkomende gebreken in een woning en vooral ook onhygiënisch. Enkele tips:

 • Goed verluchten is belangrijk. Dagelijks 15 minuten je ramen openen in de living, badkamer en slaapkamer voorkomt de meeste problemen.
 • Vochtplekken of schimmels in de badkamer, slaapkamer of keuken wijzen op condenserend vocht. Er blijft dan waterdamp hangen in je woning, bijvoorbeeld door weinig verluchting in de badkamer, vaak de was binnen droogt, of de verwarming erg hoog hebt staan. Dit kan je makkelijk zelf verhelpen, door meer te verluchten en de verwarming iets lager te zetten.
 • Optrekkend vocht in muren of gevels, of plaatselijke vochtproblemen door lekkage, wijzen op constructieve problemen.
 • Tips over goed verluchten vind je in deze brochure. De woningcontroleurs van de dienst wonen kunnen je adviseren bij vochtproblemen.

Heb je een geschil met de verhuurder?
Dat is helaas minder goed nieuws. Enkele tips:

 • Probeer het bij te leggen met jouw verhuurder. Vaak is dat de makkelijkste oplossing;
 • Geschillen over huren en huurcontracten leg je voor aan de vrederechter. Eerste mogelijkheid is het opstarten van een verzoeningsprocedure. Dit kan gratis en vergt niet noodzakelijk de tussenkomst van een advocaat. Als de verzoening lukt krijgt het akkoord tussen de partijen dezelfde waarde als een vonnis.
 • Opstarten van een gerechtelijke procedure is pas aangewezen als de verzoening geen akkoord oplevert en kan via vrijwillige verschijning van de partijen, via het indienen van een verzoekschrift of via dagvaarding.
 • De huurgelden moet je altijd blijven betalen, ook bij huurgeschillen.
 • De stad, OCMW, Wonen Vlaanderen, enzovoorts kunnen niet tussenkomen bij huurgeschillen.

Meer info vind je terug in de presentatie ‘rechten en plichten’ bij de downloads.