Subsidiereglement Lommel loont

Met het subsidiereglement “Lommel loont” kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 subsidies, in totaal goed voor maximum 20.000 euro. Het reglement is opgesplitst in verschillende delen. Er is een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden en een toelage voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Daarnaast voorziet de stad extra centen voor starters van een nieuwe handelszaak in het centrum.

Gevelrenovatie van bestaande handelspanden

Deze subsidie moet de aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroten door de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te vergroten. Onder gevelrenovatie vallen onder andere schilder- of pleisterwerken, maar ook het plaatsen van sfeerverlichting of het vervangen van buitenschrijnwerk. Om in aanmerking te komen voor deze toelage van maximum 6.000 euro, moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 3 jaar na de renovatie ook effectief uitgebaat worden als een handelszaak. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan vervolgens maximum 50% gesubsidieerd kan worden.

Subsidie voor renovatie van bestaande leegstaande handelspanden

Om ook het interieur van de handelspanden aan te pakken, is er deze subsidie van (opnieuw) maximum 6.000 euro. Werken die in aanmerking komen gaan over de interieurinrichting of -renovatie van een pand zoals schilderen, schrijnwerk, bevloering of werken die nodig zijn om twee of meerdere panden samen te voegen tot één groter geheel. Ook voor deze subsidie moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 3 jaar na de renovatie effectief uitgebaat worden als een handelszaak. Extra voorwaarde hier is dat het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet voor handelsdoeleinden gebruikt werd en dus leegstond. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan maximum 50% gesubsidieerd kan worden.

Subsidie voor het starten van een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied

Dit onderdeel van het subsidiereglement moet startende ondernemers aanmoedigen en een extra stimulans geven om een handelszaak op te starten. We voorzien een éénmalige subsidie van 8.000 euro voor de huurder of aan de eigenaar van

een handelspand in het kernwinkelgebied van Lommel die hierin zelf een nieuwe handelszaak of nieuwe vestiging van een bestaande handelszaak zal uitbaten en dit tot minstens 3 jaar na de uitkering van de subsidie.

Bijkomende voorwaarde hierbij is wel dat het door de aanvrager in te vullen Startkompas van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) door de Stad Lommel gunstig beoordeeld wordt.

De subsidies uit dit reglement zijn cumuleerbaar voor zover de voorwaarden dit toelaten.

Het huidig reglement treedt in werking op 01.01.2020 en loopt (behoudens vroegere aanpassing, afschaffing of vervanging) tot en met 31.12.2021. De subsidiëring werkt niet retroactief en heeft enkel betrekking op subsidieerbare situaties die ontstaan vanaf 01.01.2020.

Uiteraard kan elk subsidietype slechts éénmaal per handelspand of per handelszaak bekomen worden.

De volledige voorwaarden en aanvraagformulieren vind je bij downloads. 

kerkstraat bijgesneden

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina