Nota van uitgangspunten gebiedsontwikkeling stationsomgeving

De stationsomgeving is een belangrijke en strategische plek in Lommel. Het station is enerzijds een belangrijk stedelijk knooppunt voor openbaar vervoer en heeft anderzijds een poortfunctie naar zowel de stad als het open landschap. Bovendien is de stationsomgeving de zuidelijke pool van de stedelijke drager. Deze stedelijke drager is eerst en vooral een figuur die de ambitie beschrijft om enkele essentiële plekken, ofwel polen, in Lommel met elkaar in contact te brengen en te verbinden. De figuur van de stedelijke drager biedt de stad een kader om de ontwikkelingen in deze verschillende polen op elkaar af te stemmen en collectieve meerwaarde te creëren.

Als zuidelijke pool van de stedelijke drager wordt de stationsomgeving als één van de strategische projectzones van Lommel gezien. Het is de ambitie van het stadsbestuur om de stationsomgeving te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig stedelijk woongebied dat via de Stationsstraat goed verbonden is met het centrum. Vanuit deze ambitie heeft het stadsbestuur dan ook beslist om een nota van uitgangspunten op te maken voor de gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving.

Deze nota van uitgangspunten (definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016) is ontwikkeld om ruimtelijke samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in de stationsomgeving en aan de stedelijke drager op elkaar af te stemmen en de ambities van de stad scherp te stellen. Ze beschrijft de visie en legt een ontwikkelingskader vast voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

Dit ontwikkelingskader is in de eerste plaats een ruimtelijke vertaling van de breed gedragen visie op de ontwikkeling van de stationsomgeving en geeft een beeld van de ruimtelijke structuur die wordt nagestreefd. Ze is voldoende concreet om de ruimtelijke visie duidelijk te maken, maar biedt ook ruimte voor een flexibele uitwerking van de deelontwerpen. De nota beoogt vooral inspirerend en sturend te zijn en is een instrument om al in een vroeg stadium de gewenste ruimtelijke kwaliteit en samenhang in woord en beeld vast te leggen. Tegelijkertijd fungeert ze als een belangrijk beheers- en toetsingskader voor de ontwikkeling van de stationsomgeving.

Stationsomgeving

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina