Vermindering onroerende voorheffing

Als een gebouwd onroerend goed een gedeelte van het jaar heeft leeggestaan én geen inkomsten heeft opgebracht (improductief is geweest) kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden. Er moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • het moet gaan om een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed: gemeubelde gebouwen of ongebouwde onroerende goederen zoals gronden komen dus niet in aanmerking;
  • de leegstand en de improductiviteit van het gebouw moeten tijdens het aanslagjaar minstens 90 dagen geduurd hebben. De periode van 90 dagen moet niet aaneensluitend zijn. De belastingplichtige moet de leegstand en de improductiviteit staven met bewijsstukken.  

Je leest er alles over op de website van de Vlaamse belastingsdienst waar je ook de vermindering kan aanvragen.

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina