Uitbaten van een horecazaak en aanvragen van horecavergunning

Voor het uitbaten van een horecazaak en het verkrijgen van een horecavergunning zijn specifieke bepalingen van toepassing. Onder de term horecazaak vallen alle cafés, danszalen, herbergen, privéclubs, thee- en koffiehuizen, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, sportcomplexen, bioscopen, enz..

Voorwaarden

Alle informatie rond het uitbaten van een horecazaak, diverse voorschriften over onderhoud en veiligheid vind je bij de downloads. 

Hoe aanvragen

Het formulier voor het uitbaten van een horecazaak, dus het aanvragen van een horecavergunning, vind je bij de downloads.

Regelgeving

Deze richtlijnen maken deel uit van de GAS Codex politieverordeningen. Meer informatie hierover en de volledige GAS-codex op www.lommel.be/gas

Uitzonderingen

Let op! Bij éénmalige evenementen (zoals fuiven) is een tapvergunning niet nodig, maar is een kennisgeving voldoende. Je kan dat aangeven als je een aanvraag indient via het evenementenloket.

Meer info

Deze reglementering komt in de plaats van de reglementering over de tapvergunning en drankvergunning (document 240i), zoals dit tot voor kort bekend was.