Permanente verkoopstand

Verkoopstanden mogen pas worden opgesteld nadat een vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen werd bekomen.

Deze vergunning wordt bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen verstrekt voor de duur van vijf opeenvolgende jaren.

De verkoopstand moet dagelijks na sluiting van de zaak binnengehaald worden.

Er wordt slechts één uitstalling of verkoopstand per handelszaak toegestaan met een maximum vloeroppervlakte van 2 m2.

Voor deze verkoopstand dient door de handelaar een vergoeding betaald te worden conform het belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

De verkoopstand mag slechts geplaatst worden tijdens de openingsuren van de handelszaak en tegen de gevel van de eigen handelszaak.

Hoe aanvragen

Met dit formulier