Algemene voorschriften voor woningen buiten verkaveling

De stad Lommel wenst in te zetten op architecturale creativiteit, innovatie en woonkwaliteit. Ze wenst bouwheren en ontwerpers aan te moedigen om duurzame bouwprojecten te realiseren ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gebouwde omgeving.

Als kader voor woningbouw buiten verkaveling hanteert de stad Lommel een aantal stedenbouwkundige richtlijnen. Deze zijn enkel richtinggevend en bedoeld als leidraad in het ontwerpproces. Ze mogen geen beperkingen zijn voor vernieuwende projecten, maar zijn evenmin een verworvenheid. De mogelijkheden zijn immers steeds afhankelijk van de omliggende bebouwing, het karakter van de omgeving, de ruimtelijke draagkracht, enz.

Alle info in dit document

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina