GRUP Adelbergpark-Dorp West

De site van het GRUP “Adelbergpark – Dorp West” is gelegen in het centrum van de stad en wordt begrensd door de Gasstraat, Dorp, Adelbergpark en het Tuinhotel (oostelijke perceelsgrens).

Doel is om voor deze kant van het centrum een volledig nieuwe frisse look mogelijk te maken. Door te zorgen voor een kwalitatieve mix van wonen, handel en horeca wordt het hele handelscentrum versterkt. Aandacht voor groen en het behoud van de historische kwaliteiten vormen een belangrijk uitgangspunt.

Verder wordt in het ontwerp ook aandacht besteed aan de nodige verbindingsroutes voor fietsers en voetgangers. Op deze manier wordt het gebied, met aandacht voor de zwakke weggebruiker, maximaal verweven met de rest van het centrum en worden de reeds aanwezige verbindingen naar het cultureel centrum en het Huis van de Stad extra versterkt.

Dit GRUP is een gedeeltelijke herziening van het BPA ‘Centrum II c’ en werd goedgekeurd door de Deputatie dd. 25/01/2018.

Het besluit van de Deputatie werd op 02/03/2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina