Markten en kermissen, info en belasting en retributie

De wekelijkse markt vindt in Lommel plaats op woensdagnamiddag op en rond het Marktplein. Als ambulante handelaar kan je een aanvraag indienen om op het openbaar domein een standplaats in te nemen. Voor ambulante activiteiten moet je een machtiging te ontvangen van het stadsbestuur. De reglementen werden aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Hoe aanvragen

Een standplaats op één van de markten kan je aanvragen bij de dienst lokale economie