Markten en kermissen, info en belasting en retributie

De wekelijkse markt vindt in Lommel plaats op woensdagnamiddag op en rond het Hertog Janplein. Als ambulante handelaar kan je een aanvraag indienen om op het openbaar domein een standplaats in te nemen. Voor ambulante activiteiten moet je een machtiging te ontvangen van het stadsbestuur.

De belastingreglementen werden aangenomen op de gemeenteraad van 28 april 2020 en werd op 29/05/2020 gepubliceerd op de website.

Hoe aanvragen

Een standplaats op één van de markten kan je aanvragen bij de dienst lokale economie