Wegafsluiting

Tijdens de eindejaarsperiode vinden er verschillende activiteiten en koopdagen plaats in het stadscentrum. We informeren u graag over de gewijzigde verkeerssituaties en wegafsluitingen in deze periode.

 • Op zondag 9 december vindt op het Marktplein de Kerstjaarmarkt plaats. Op de kruispunten hieronder wordt een afsluiting geplaatst. De zone binnenin is van 12 tot 20 uur volledig parkeer- en verkeersvrij.
  • Kruising Molsekiezel en Gasstraat. De Gasstraat blijft bereikbaar.
  • Kruising Vreyshorring en Hees. Alleen de doorgang richting Dorp is afgesloten.
  • Kruising Lepelstraat, Adelbergpark en Koningsstraat. Vanuit de Lepelstraat blijft het Adelbergpark en de Koningsstraat bereikbaar.
  • Kruising Kerkstraat, Rode Kruisstraat en Kloosterstraat. Vanuit de Kerkstraat moet u omrijden via de Kloosterstraat of de Rodekruisstraat.
  • Kruising Rode Kruisstraat en Einderpad.
  • De parking in de Mudakkers blijft bereikbaar.
  • In de Vreyshorring, tussen de Hees en het Marktplein, zal een parkeerverbod voorzien worden. Deze parkeerplaatsen worden voorbehouden voor artiesten en vergunninghouders.
 • Op zaterdag 15 en zondag 16 december is er ‘Het Warmste Kerstkoopweekend’.
  • Op zaterdag 15 december is de Kerkstraat parkeer- en verkeersvrij tussen 9 en 19 uur, en op zondag 16 december tussen 13 en 19 uur. Op deze uren kan u vanuit het Dorp en Marktplein de Lepelstraat niet inrijden. U moet omrijden via het Einderpad.
  • Het plein voor de H&M is op zaterdag 15 december vanaf 6 uur ’s morgens tot 17 december om 6 uur volledig verkeersvrij. Het verkeer moet vanuit de Kerkstraat moet omrijden via de Mudakkers.
  • In de Vreyshorring, tussen de Hees en het Marktplein, zal een parkeerverbod voorzien worden. Deze parkeerplaatsen worden voorbehouden voor artiesten en vergunninghouders.

Ter voorbereiding van deze activiteiten, worden er op vrijdag 14 december op verschillende plaatsen chalets geplaatst. Op deze plaatsen geldt een parkeerverbod.

Op zaterdag 15 en zondag 16 december blijft de Carrefour bereikbaar via de Mudakkers en de Prins Alexanderstraat, waarbij het éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat opgeheven wordt tijdens de uren van de afsluiting.

 • Op zondag 23 december is er een koopweekend in het stadscentrum. De Kerstraat is dan parkeer- en verkeersvrij van 13 tot 19 uur. De Carrefour blijft bereikbaar via de Mudakkers en de Prins Alexanderstraat, waarbij het éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat opgeheven wordt tijdens de uren van de afsluiting.
 • Op maandag 31 december vindt het nieuwjaarsvuurwerk plaats. Op de kruispunten hieronder wordt een afsluiting geplaatst. De zone binnenin is parkeer- en verkeersvrij tussen 22.30 en 1 uur.
  • Kruising Dorp en Einderpad. Het Einderpad en de Lepelstraat blijven bereikbaar.
  • Kruising Molsekiezel en Gasstraat. De Gasstraat blijft bereikbaar.
  • Kruising Vreyshorring en Hees. Alleen de doorgang richting Dorp is afgesloten.

Mogen we aan de bewoners rondom het Marktplein vragen om de ramen en luifels te sluiten tijdens het vuurwerk. Dit als voorzorgsmaatregel tegen de gensters. Voor de bewoners met huisdieren, vragen we ook om de nodige voorzorgen te nemen tegen de eventuele (geluids)hinder die het vuurwerk met zich kan meebrengen.

 • Op zaterdag 5 januari is er de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. Op de kruispunten hieronder wordt een afsluiting geplaatst. De zone binnenin is parkeer- en verkeersvrij tussen 15 en 21 uur.
  • Kruising Dorp en Einderpad. Het Einderpad en de Lepelstraat blijven bereikbaar.
  • Kruising Molsekiezel en Gasstraat. De Gasstraat blijft bereikbaar.
  • Kruising Vreyshorring en Hees. Alleen de doorgang richting Dorp is afgesloten.
  • In de Vreyshorring, tussen de Hees en het Marktplein, zal een parkeerverbod voorzien worden. Deze parkeerplaatsen worden voorbehouden voor artiesten en vergunninghouders.

Als het nieuwjaarsvuurwerk omwille van het slechte weer niet kan doorgaan op maandag 31 december, wordt dit verplaatst naar zaterdag 5 januari aansluitend op de nieuwjaarsreceptie om 19 uur. Mogen wij aan de bewoners rondom het Marktplein vragen om indien nodig voorzorgsmaatregelen te nemen.

Meer info

www.geopunt.be (links klikken op 'Hinder in kaart' en vervolgens in de zoekbalk 'Lommel' ingeven)

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina