Aangifte droogteschade

Sinds begin juni wordt de land- en tuinbouwsector geconfronteerd met een combinatie van uitzonderlijke droogte en zeer hoge temperaturen. Intussen wordt het voor een aantal teelten duidelijk dat er wel degelijk schade zal zijn.

Het stadsbestuur is gevraagd om een schattingscommissie samen te stellen zodat de opgelopen schade zo snel mogelijk opgemeten kan worden.

De getroffen landbouwers moeten (ten laatste op 3 augustus) een schriftelijke aanvraag richten aan de burgemeester om de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen te roepen.

In deze aanvraag moet je het volgende opnemen:

  • Naam
  • Datum van de gebeurtenis die de schade veroorzaakte nl. ‘juni-juli 2018’
  • Gebeurtenis die de schade veroorzaakte: ‘droogte’
  • Beschadigde percelen volgens nr. van de laatste oppervlakte aangifte ‘verzamelaanvraag 2018’ en eventueel kadasternummer
  • Vermoedelijke oogstdatum van de betreffende percelen
  • Kopies van fotoplannen waarop percelen staan aangeduid

De aanvraag moet je uiterlijk vrijdag 3 augustus 2018 inleveren bij de Dienst Lokale Economie in het Huis van de Stad en/of via e-mail: griet.willems@lommel.be 

De schadecommissie zal de beschadiging van de teelten op woensdag 8 augustus en/of donderdag 9 augustus 2018 komen vaststellen.

Hoe kan je deze aanvraag indienen?

Zie ook

www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/droogteschade

 

droogteschade

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina