Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Zinkstraat 1 Balen

Referentie omgevingsloket: OMV_2018075708
Referentie gemeente: 2018/010/MLV
Projectnaam omgevingsloket: Nyrstar Balen - Wave II
Projectnaam gemeente: Nyrstar Balen - Wave II
Ligging: Zinkstraat 1 te 2490 Balen

Afdeling 13342, sectie B, perceel 1325/2A38, 1325/2W22Afdeling 72020, sectie C, perceel 1418N5, 1418R4, 1424G, 1427/2B, 1428F2, 1428G2, 1431G3, 1431K3, 1431L3, 1431R2, 1431V2, 1431Y2, 1432A2, 1433A10, 1433B11, 1433H11, 1433L11, 1433M7, 1433P7, 1433X10

Contactpersoon: Dienst milieu en natuur

 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door Nyrstar Balen, Zinkstraat 1 te 2490 Balen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zinkstraat 1 te 2490 Balen, en met als kadastrale ligging Afdeling 13342, sectie B, perceel 1325/2A38, 1325/2W22Afdeling 72020, sectie C, perceel 1418N5, 1418R4, 1424G, 1427/2B, 1428F2, 1428G2, 1431G3, 1431K3, 1431L3, 1431R2, 1431V2, 1431Y2, 1432A2, 1433A10, 1433B11, 1433H11, 1433L11, 1433M7, 1433P7, 1433X10

Het betreft een aanvraag tot nyrstar balen - wave ii.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.3°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.1°, 15.1.2°, 15.2, 15.4.1°, 16.3.1.2°, 16.4.1, 17.1.2.1.3°, 17.1.2.2.3°, 17.2.2., 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.1.2.1°, 17.3.2.2.2°a), 17.3.2.3.1°a), 17.3.3.1°a), 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.3°, 17.4, 19.3.1°a), 2.1.1., 2.2.5.b)2°, 2.2.5.e)2°, 2.2.5.f)2°, 2.3.2.g, 2.3.6.c)2°, 2.4.1.b), 2.4.4, 20.2.1, 20.2.10, 20.2.4.a) 3°, 20.2.4.b) 3°, 20.2.5, 20.2.7, 23.2.1°a), 23.3.1°a), 24.2, 26.2, 29.1.1.2°a), 29.4.1.b), 29.4.2, 29.5.2.1°a), 29.5.4.1°a), 3.6.3.3°, 31.1.2°, 39.1.2, 39.1.3°, 39.2.1°, 39.4.1°, 39.6.1°, 43.1.3°, 43.3.2°, 43.4, 50, 53.8.3°, 54.2, 6.2.2.a, 6.4.1°, 6.5.1°, 7.11.2°b), 7.12.1°c)

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/08/2018 tot en met 16/09/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/09/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina