Voordracht leden bijzonder comité voor de sociale dienst

Lommel zal 8 leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst tellen, zonder de voorzitter. De voorgedragen comitéleden kunnen OCMW-raadslid zijn, maar dat hoeft niet. Kandidaat-leden van buiten de OCMW-raad moeten wel voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor iedere partij wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

De berekening van het aantal zetels per lijst geeft volgend resultaat:

  • Lijst 2 N-VA heeft recht op 1 verkozene.
  • Lijst 3 CD&V  heeft recht op 4 verkozenen.
  • Lijst 7 LIJST BURGEMEESTER heeft recht op 3 verkozenen.

Vanaf nu kunnen de verkozenen van de lijsten effectief kandidaten voordragen. Dit moet gebeuren door een voordrachtsakte in tweevoud in te dienen bij de algemeen directeur, ten laatste acht dagen voor de datum van de installatievergadering op 2 januari 2019. 

Een model van voordrachtsakte voor de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/akten-van-voordracht-2019-2024

Bekijk ook

Info op www.vvsg.be (werking en organisatie) - "draaiboek installatie politieke organen VVSG”, pagina 14 -- §3.5 en verder.

Openingsuren & contact

Algemene Directie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
henri.leen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina