Vacatures

Technisch assistenten

Voltijds, contractueel voor onbepaalde duur D1-D3) (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Je kan tewerkgesteld worden bij de groendienst, begraafplaatsen of de stadsreiniging van de dienst stadswerken. Het takenpakket van de technisch assistent is divers:

 • uitvoeren algemeen groenonderhoud van de stedelijke parken en groenzones
 • snoeien en planten van struiken, heesters en bomen
 • aanleggen van nieuwe aanplantingen aan de hand van een opgemaakt plan
 • ophalen van zwerfvuil en ledigen vuilbakken
 • rapporteren van eventuele klachten en problemen

De technisch assistent moet zelfstandig kunnen werken en flexibel zijn. Hij/zij kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van andere diensten. Avond- of weekend werk is beperkt, doch niet uitgesloten. Zijn taken moet hij/zij met zin voor orde en netheid kunnen uitvoeren. Er zijn geen diplomavereisten. In het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt.

De selectie bestaat uit een praktische en een mondelinge proef.  Om te slagen dient men op elke proef 50% van de punten te behalen en 60 % in  het totaal (praktische en mondelinge proef samen).

Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal D1-D3 (bruto startwedde 0 jaar anciënniteit: € 1891,81) dat verder wordt aangevuld met extra-legale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren, 2de pensioenpijler.

Interesse?

Je kan  t.e.m. 31/08/20202 solliciteren met dit formulier

Het praktisch examen vindt plaats op donderdag 10 september.

Gediplomeerd verpleegkundige woonzorcentra

Onbepaalde duur, wedde C3-C4, contractueel, deeltijds-voltijds

Functie
Je staat mee in voor een kwaliteitsvolle zorg aan de bewoners van de WZC van de ZorgGroep Lommel en draagt zo bij aan hun welzijn, tevredenheid en geborgenheid. In functie van een goede communicatie met alle betrokkenen, informeer je zowel familieleden als dokters. Je beheert de apotheek en de verpleegkundige materialen en staat in voor administratieve taken. Je werkt actief samen met diverse teamleden en diensten.

Profiel

 • Diploma van gediplomeerd verpleegkundige en visum + erkenning verpleegkundige
 • Integer, loyaal en kwaliteitsvol werken
 • Avond- en weekendwerk
 • Groot inlevingsvermogen
 • Zelfstandig en in team werken
 • Grote vakkennis, besluitvaardigheid en flexibiliteit.
  Slagen in aanwervingsexamen en bewijs van goed zedelijk gedrag.

Interesse?

Bezorg ons onderstaande:

 • Sollicitatiebrief
 • CV
 • Kopie van je diploma en visum+erkenning
 • Bewijs van goed gedrag en zeden

Stuur je volledige kandidatuur uiterlijk op 6 september 2020 naar:

ZorgGroep Lommel
t.a.v. de personeelsdienst
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

of mail naar: renate.vangeneijgen@zorggroeplommel.be

Voor meer informatie over deze vacatures kan je terecht bij:
Renate van Geneijgen, deskundige personeelszaken
(renate.vangeneijgen@zorggroeplommel.be of 011 39 97 54)

Zorgkundige woonzorgcentra 

Onbepaalde duur, wedde C1-C2, contractueel, deeltijds

Functie 
Je staat mee in voor een kwaliteitsvolle zorg aan de bewoners van de WZC van de ZorgGroep Lommel en draagt bij aan hun welzijn, tevredenheid en geborgenheid. In functie van een goede communicatie, informeer je de familieleden en vang je ze op. Je staat in voor allerlei taken van logistieke, administratieve of praktische aard. Je werkt actief samen met diverse teamleden en diensten.

Profiel

 • Houder van het getuigschrift van zorgkundige en visum + erkenning zorgkundige
 • Integer, loyaal en kwaliteitsvol werken
 • Avond- en weekendwerk
 • Groot inlevingsvermogen
 • Grote vakkennis, flexibel en in team werken
 • Slagen in aanwervingsexamen en bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen. 


Interesse?

Bezorg ons onderstaande:

 • Sollicitatiebrief
 • cv
 • Kopie van je diploma en visum+erkenning
 • Bewijs van goed gedrag en zeden

Stuur je volledige kandidatuur uiterlijk op 6 september 2020 naar:

ZorgGroep Lommel
t.a.v. de personeelsdienst
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

of mail naar: renate.vangeneijgen@zorggroeplommel.be

Voor meer informatie over deze vacatures kan je terecht bij:
Renate van Geneijgen, deskundige personeelszaken
(renate.vangeneijgen@zorggroeplommel.be of 011 39 97 54)

Deskundige overheidsopdrachten

Je werkt voltijds als deskundige overheidsopdrachten voor Welzijnsregio Noord-Limburg, de 8 participerende OCMW’s en gemeentebesturen, inclusief verwante organisaties zoals de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van diverse overheidsopdrachten. De deskundige bouwt expertise op inzake de wetgeving en kan deze toepassen bij concrete dossiers en projecten. Je zorgt voor de administratieve, deskundige ondersteuning bij de voorbereiding, gunning, uitvoering en nazorg van elke overheidsopdracht. Dit in nauw overleg met de aanvragende dienst die voor de technische specificaties instaat.

Aanbod

 • Boeiende job in een dynamische, groeiende organisatie
 • Voltijds contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
 • Wedde volgens loonschaal B1-B3 (min: 2.509,94 €/mnd, max: 4.229,18 €/mnd)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, glijdende werktijden en aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor met voorkeur rechtspraktijk waarbij kennis over de wet op overheidsopdrachten werd opgebouwd of een bachelor met relevante werkervaring.
 • Je slaagt voor het examen, bestaande uit een mondelinge en schriftelijke proef (min. 50% op elke proef en 60% in totaal)
 • Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.

Inhoud van de functie

 • Je bevordert mee de samenwerking tussen de lokale besturen, alsook met de hulpverleningszone, je zorgt samen met de lokale collega’s overheidsopdrachten voor een vlotte werking van het aankoopgebeuren
  • Deelnemen aan (bestuursoverschrijdende) overlegmomenten mbt aankopen, investeringsdossiers, …
  • Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen inzake overheidsopdrachten en deze meedelen aan collega’s
  • Je detecteert verbeterpunten voor de eigen dienst, alsook de diensten van de lokale besturen en de hulpverleningszone, en de dienstverlening naar de klanten en zorgt voor de aanpassing van processen waar nodig
  • Je zorgt mee in het aankoopbeleid dat deadlines gehaald worden

 • Je analyseert de noden van de organisatie en de interne klanten, maakt het lastenboek op en bepaalt de gunningswijze in functie van de wetgeving overheidsopdrachten
  • Fungeren als opdrachtencentrale voor IGS en haar deelnemende lokale besturen, uitgebreid met de hulpverleningszone Noord-Limburg (en eventueel politiezones, … ).
  • Controleren van administratieve gegevens op volledigheid, correctheid en wettelijkheid van de documenten
  • Ondersteuning bij de voorbereiding, de gunning, de uitvoering en de nazorg van elke overheidsopdracht (werken, leveringen en diensten) in overleg met de betrokken leidende ambtenaar
  • Bewaken dat het aankoopproces volgens de wettelijke voorschriften en interne afspraken verloopt
  • Fungeren als contactpersoon voor alle interne vragen die betrekking hebben op aankopen/overheidsopdrachten
  • Rapporteren over dossiers aan leidend ambtenaar
  • Adviezen verlenen aan interne klanten

 • Je plaatst prijsvragen bij leveranciers en staat in voor de opvolging ervan
  • Onderhandelen met de leveranciers
  • Beheren van leveranciersrelaties
  • Registratie en management van alle contracten in het boekhouding en contractbeheersingssysteem

Plaats tewerkstelling
Regio Noord-Limburg met als voornaamste tewerkstellingsplaats Stad Lommel en Hulpverleningszone Noord-Limburg.

Hoe solliciteren?
Gelieve motivatiebrief en CV (met foto) te sturen naar info@welzijnsregio.be. Voeg een kopie diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister toe aan je sollicitatie. Je krijgt een bevestigingsmail als we je sollicitatie hebben ontvangen.

Solliciteren kan tot en met vrijdag 21 augustus 2020. Voor meer informatie kan je terecht bij: Kristien Kerkhofs tel. 011 23 87 12 e-mail: info@welzijnsregio.be www.welzijnsregio.be

Meer informatie in de bijgevoegde functiebeschrijving 

Nieuwsbrief Vacatures

Altijd op de hoogte blijven van de vacatures bij de stad Lommel? Dat kan gemakkelijk via onze nieuwsbrief.

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief Vacatures

Spontaan solliciteren

Als je spontaan solliciteert, nemen we je op in het sollicitantenbestand, zodat we je kunnen contacteren bij mogelijke vacatures. Het formulier vind je bij de downloads.

E-loket

stadhuis

Openingsuren & contact

Personeelsdienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
personeelsdienst@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina