Vacatures

Beleidsmedewerker handhaving

Voltijds, contractueel onbepaalde duur, B1-B3) (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Als beleidsmedewerker handhaving ben je verantwoordelijk voor het handhaven van het milieubeleid en van de ruimtelijke omgevingsdoelstellingen. Je vervult de opdracht van lokale milieutoezichthouder, verbalisant ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig inspecteur. In eerste instantie ligt de focus daarbij op toezicht, sensibiliseren, preventie en zachte handhaving.

Tevens bereidt de beleidsmedewerker juridische procedures voor, volgt deze op en handelt deze af. Het lokaal handhavingsplan en de prioriteitennota geven het kader waarin de beleidsmedewerker opereert.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een bachelor diploma, bij voorkeur in een milieutechnische richting of stedenbouwkundige richting met affiniteit inzake milieu. Tevens dienen de kandidaten houder te zijn van een bekwaamheidsbewijs toezichthouder of dit te behalen binnen de twee jaar na de indiensttreding.

Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal B1-B3  ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 2460,78 - bruto wedde 10 jaar anciënniteit: € 2816,39) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler. Geldelijke anciënniteit wordt voor maximum 10 jaar in aanmerking genomen indien het functierelevante beroepservaring betreft.

De selectie bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef.  Om te slagen dien je op elke proef 50% van de punten te behalen en 60% in het totaal (schriftelijk en mondeling samen). Bij meer dan 25 kandidaten zal een preselectie gebeuren op basis van CV.

Meer info
De volledige functiebeschrijving vind je bij de downloads

Solliciteren
Je kan solliciteren met dit formulier t.e.m. 29.02.2020

Deskundige woonbeleid

Voltijds, contractueel onbepaalde duur, B1-B3 (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Als deskundige woonbeleid sta je in voor opdrachten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en voor de informatieverlening rond wonen in de stad Lommel: huurwetgeving, woningkwaliteit, premies, zorgwonen, leegstand en verwaarlozing, kamerwonen, tweede verblijven, …

Je staat in voor de bewaking en verbetering van de woningkwaliteit in de stad en voert daartoe onder andere woningkwaliteitsonderzoeken uit, volgt de procedures woonkwaliteit nauwgezet op en treedt op als aanspreekpunt voor huurders en verhuurders. Je voert mee het beleid inzake leegstand, verkrotting en tweede verblijven uit op basis van een goede terreinkennis.

Kandidaten dienen houder te zijn van een bachelordiploma. Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal B1-B3  ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 2460) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler.

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke- en een mondelinge proef. Om te slagen dient de kandidaat op elke proef 50 % van de punten te behalen en in het totaal 60% (schriftelijk en mondeling samen).

Het schriftelijk examen vindt plaats op dinsdag 31/03/2020 om 18 uur.

Meer info
De volledige functiebeschrijving vind je bij de downloads

Solliciteren
Je kan t.e.m. 17 maart 2020 solliciteren met dit formulier

Diensthoofd deskundige woonbeleid

1 voltijdse functie, A1a-A3a (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Als diensthoofd deskundige woonbeleid sta je in voor de uitwerking van het lokaal woonbeleid. Je bent het aanspreekpunt op het vlak van wonen voor de bewoners van Lommel. Je staat in voor het opstarten, uitvoeren en opvolgen van specifieke opdrachten en projecten over wonen. In je rol als diensthoofd stuur je de medewerkers van het wonen-team aan en ondersteun en adviseer je de medewerkers van de beleidsorganen en de andere diensten.

Kandidaten dienen houder te zijn van een masterdiploma. Wij bieden een loon volgens salarisschaal A1a- A3a ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 3107, 98). Dat wordt verder aangevuld met extra-legale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler. 

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke- en een mondelinge proef. Om te slagen dient de kandidaat op elke proef 50% van de punten te behalen en in het totaal 60% (schriftelijk en mondeling samen). De best gerangschikte kandidaat legt een psychotechnische screening af.

Het schriftelijk examen vindt plaats op maandag 30/03/2020 vanaf 18 uur.

Meer info
De volledige functiebeschrijving vind je bij de downloads

Solliciteren
Je kan t.e.m. 17 maart 2020 solliciteren met dit formulier

Gemeenschapswacht - vaststeller

2 halftijds functies, contractueel onbepaalde duur, C1-C3) (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Als  gemeenschapswacht - vaststeller hou je toezicht op het openbaar domein van de stad Lommel en  voer je veiligheids- en preventieopdrachten uit waardoor je bijdraagt tot het veiligheidsgevoel van de burgers. Je bent de schakel tussen de stad, lokale politie en bevolking en signaleert problemen. Door jouw doortastend optreden tracht je openbare overlast (zwerfvuil, hondenpoep,…) en criminaliteit te voorkomen en indien dat niet volstaat ga je over tot het opmaken van vaststellingen die kunnen leiden tot een GAS.

Als gemeenschapswacht - vaststeller draag je zo bij tot de algemene leefbaarheid van onze stad.

Kandidaten dienen houder te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld (6dejaar ASO, TSO, KSO of 7de jaar BSO). Wij bieden een loon volgens salarisschaal C1 – C3. Dat wordt verder aangevuld met extra-legale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler.

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke- en een mondelinge proef. Om te slagen dient de kandidaat op elke proef 50% van de punten te behalen en in het totaal 60% (schriftelijk en mondeling samen). Indien er meer dan 25 personen zich kandidaat stellen zal er een preselectie gebeuren op basis van diploma en CV.

Meer info
De volledige functiebeschrijving vind je bij de downloads

Solliciteren
Je kan t.e.m. 04 maart 2020 solliciteren met dit formulier

Deskundige riolering en wegenbouw

Voltijds, contractueel onbepaalde duur, B1-B3) (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

De deskundige riolering en wegenbouw staat in voor de technische en administratieve opvolging van wegenbouw- en rioleringsdossiers in ontwerpfase en uitvoeringsfase. Dit voor diverse projecten met het oog op uitbreiding, renovatie of herinrichting van het openbaar domein, met name straten, pleinen, parken, wandel-, fietspaden, ...

Je bent in het bezit van een bachelor diploma met een technische achtergrond. Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal B1-B3  ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 2460,78 - bruto wedde 10 jaar anciënniteit: € 2816,39) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler. Geldelijke anciënniteit wordt voor maximum 10 jaar in aanmerking genomen indien het functierelevante beroepservaring betreft.

De selectie zal bestaan uit preselectie op basis van diploma’s die aansluiten bij het gewenste profiel, een schriftelijke- en een mondelinge proef. Om te slagen dient de kandidaat op elke proef 50% van de punten te behalen en in het totaal 60% (schriftelijk en mondeling samen). 

Meer info
De volledige functiebeschrijving vind je bij de downloads

Solliciteren
Je kan solliciteren met dit formulier t.e.m. 15.03.2020

Brandweervrijwilligers bij Hulpverleningszone Noord-Limburg

Woon je op maximum 8 minuten van een brandweerkazerne in onze hulpverleningszone: Bree, Leopoldsburg, Lommel of Pelt? Ben je bereid om, naast je hoofdberoep, aan de slag te gaan als brandweervrijwilliger?

De hulpverleningszone Noord-Limburg gaat op zoek naar vrijwillige brandweermannen /-vrouwen voor de brandweerposten Bree, Leopoldsburg, Lommel, Pelt.

In totaal gaat het om 27 plaatsen voor vrijwillige brandweerman.

 • Post Leopoldsburg : 12 plaatsen
 • Lommel: 7 plaatsen
 • Pelt: 7 plaatsen
 • Bree: 1 plaats

Hoe solliciteren?
Vanaf 28 februari zal je de publicatie kunnen terugvinden op het online sollicitatieplatform waar je je kandidaat kan stellen. Solliciteren kan van 28 februari tot en met 11 mei 2020 via het online sollicitatieplatform jobs.hvznl.be

Federaal Geschiktheidsattest
De weg naar een carrière als operationeel brandweerman of -vrouw start bij het federaal geschiktheidsattest, kortweg ‘FGA’ genoemd.

Je hebt dit attest nodig om te kunnen solliciteren.

Het geschiktheidsattest kan je behalen door het afleggen van FGA-proeven aan één van de Belgische brandweerscholen. De 3 proeven zijn:

 • een competentietest
 • een handvaardigheidsproef
 • fysieke proeven

Je moet op alle drie de proeven slagen om het FGA te behalen. Eens je het FGA hebt behaald, blijft dit onbeperkt geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheid: die moet je vernieuwen om de 2 jaar.

Graag geven we ook al de data mee waarop je als kandidaat de FGA-proeven in Limburg kan afleggen. De competentie- en handvaardigheidsproeven kan je doen op 22 en op 25 april aan het PLOT in Genk. De sportproeven staan op het programma voor 9 mei.

Inschrijven voor de FGA-proeven in Limburg? Dit kan van 29 februari 2020 tot en met 10 april 2020. Wees er tijdig bij, want vol is vol. Meer informatie verschijnt kortelings op de website ikwordbrandweer.be. Op deze website staat informatie over de proeven zelf en alle tijdstippen waarop in België de proeven georganiseerd worden.

Start opleiding
Kandidaten die worden aangeworven, zullen naar alle waarschijnlijkheid in september kunnen starten met de opleiding aan de brandweerschool.

Heb je interesse?  Noteer alvast de volgende infosessies in je agenda. Tijdens de infoavond krijg je informatie over alle vacatures in de verschillende posten.

 • Infosessie woensdag 4 maart 2020 om 19.00 uur in post Leopoldsburg, Michellaan 10
 • Infosessie maandag 9 maart 2020 om 19.00 uur in post Pelt : Heuvelerweg 24 (Sint-Huibrechts-Lille)

Nog vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met de personeelsdienst via e-mail naar personeelsdienst@hvznl.be  of telefonisch op het nummer 011 55 91 48.

Meer informatie vind je ook op de website www.hvznl.be

Zie ook bijgevoegde pdf: "Je bent meer brandweer dan je denkt"

Nieuwsbrief Vacatures

Altijd op de hoogte blijven van de vacatures bij de stad Lommel? Dat kan gemakkelijk via onze nieuwsbrief.

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief Vacatures

Spontaan solliciteren

Als je spontaan solliciteert, nemen we je op in het sollicitantenbestand, zodat we je kunnen contacteren bij mogelijke vacatures. Het formulier vind je bij de downloads.

E-loket

 • Kandidatuurstelling deskundige riolering en wegenbouw

  Formulier
 • Kandidatuurstelling beleidsmedewerker handhaving

  Formulier
 • Kandidatuurstelling gemeenschapswacht - vaststeller

  Formulier
 • Kandidatuurstelling deskundige woonbeleid

  Formulier
 • Kandidatuurstelling diensthoofd deskundige woonbeleid

  Formulier
 • Spontane sollicitatie

  Formulier
 • Sollicitatie stedelijk onderwijs

  Formulier