Vacatures

Oproep kandidaten Kwaliteitskamer

De Kwaliteitskamer Lommel is een onafhankelijke adviescommissie die tot doel heeft om de stad vanuit hun deskundigheid en expertise te adviseren in de voorontwerpfase bij beeldbepalende stedenbouwkundige aanvragen die een belangrijke impact op de omgeving hebben.

Hiervoor zijn wij op zoek naar 3 kandidaten voor een mandaat van 6 jaar. Deze deskundigen hebben minstens 5 jaar ervaring met één of meerdere van de expertisegebieden architectuur, stedenbouw, publieke ruimte, groen en landschappen, beeldkwaliteit, erfgoed, wooncomfort, duurzaamheid, toegankelijkheid en mobiliteit.

De statuten van de kwaliteitskamer waarin de bevoegdheden zijn vervat, alsook het huishoudelijk reglement Lommel waarin de wijze waarop de kwaliteitskamer haar bevoegdheden uitoefent, zijn te bekomen via kwaliteitskamer@lommel.be 

Interesse?
De Kwaliteitskamer komt één keer per maand samen voor een avondvergadering van max 4u. Leden van de Kwaliteitskamer hebben recht op een vergoeding van 150 euro per vergadering die werd bijgewoond.

Geïnteresseerden mogen uiterlijk maandag 15 februari 2021 een motiveringsbrief met CV/portfolio bezorgen waarin kort een visie wordt geschetst op zijn of haar rol in de Kwaliteitskamer. Kandidaturen mogen bezorgd worden via kwaliteitskamer@lommel.be 

Dienstverantwoordelijke administratie stadswerken

Voltijds, contractueel onbepaalde duur, B1-B3 (m-v-x), met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Functie

Als dienstverantwoordelijke administratie stadswerken ben je medeverantwoordelijk voor de optimale organisatie van de dienst stadswerken. Als schakelfiguur tussen de medewerkers en het management zorg je voor een goed verzorgde staat van het openbaar domein volgens de beheersrichtlijnen en conform de veiligheidsvoorschriften. Je ondersteunt het diensthoofd stadswerken in zijn werkzaamheden en vervangt deze bij afwezigheid.

Als verantwoordelijke van de dienst administratie op de stadswerken sta je in voor een correcte, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening op het vlak van financiële/boekhoudkundige- en algemene administratie. Je zal tevens instaan voor het aansturen van een team (baliemedewerkers, magazijniers, verantwoordelijke uitleendienst).

Je bent verantwoordelijk voor het opmaken en toewijzen van bestekken, algemene administratieve ondersteuning van alle diensten en vele andere administratieve taken. Je maakt deel uit van het beleidsteam van de stadswerken en hebt daardoor veel gevoel voor initiatief en verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van de weekenddienst en helpt mee aan de verdere digitalisatie.

Voorwaarden
Kandidaten dienen houder te zijn van (minstens) een bachelor diploma en een rijbewijs B.

Salaris en voordelen
Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal B1 (bruto startwedde 0 jaar anciënniteit: € 2509,94) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler. 

Selectie
De selectie bestaat uit een preselectie op basis van cv en motivatiebrief, een schriftelijke en een mondelinge proef. Om te slagen dien je op elke proef 50% van de punten te behalen en 60% in het totaal (schriftelijk en mondeling samen).

Meer info?
Bij de downloads vind je een volledige functiebeschrijving.

Interesse?
Je kan t.e.m. 28/02/2021 solliciteren met dit formulier

Technisch expert

voltijds, contractueel onbepaalde duur, D4) (m-v-x), met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar.

Functie
Je staat voornamelijk in voor het elektrisch onderhoud van ons patrimonium , evenals databekabeling, telefonie en HVAC en je bent bereid om onze wachtdienst te versterken.

Voorwaarden
Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs (6de jaar TSO of 7de jaar beroeps) elektricien en bent in het bezit van een rijbewijs B.

Salaris en voordelen
Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal D4 (bruto startwedde 0 jaar anciënniteit: € 2451.91) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler.

Selectie
De selectie bestaat uit een preselectie op basis van diploma, cv en sollicitatiebrief, een schriftelijke-  en een mondelinge proef.

Meer info?
Bij de downloads vind je een volledige functiebeschrijving

Interesse?
Je kan t.e.m. 28/02/2021 solliciteren met dit formulier

Wervingsreserve kinderbegeleidster

m-v-x, weddeschaal: D1-D3

Functie
Je verzorgt de dagelijkse opvang van kinderen voor- en na schooltijd en tijdens de woensdagnamiddagen , zaterdagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties.

Je bereidt creatieve vrijetijds- en bewegingsactiviteiten voor de kinderen voor en begeleidt met het nodige enthousiasme. Je helpt bij de verzorging van de kinderen.

Profiel
Je bent in het bezit van een brevet, getuigschrift, attest of diploma erkend door Kind en gezin om deze functie uit te oefenen. Je gaat zeer graag om met kinderen , je bent een enthousiaste en warme persoon.

Je bent een teamspeler met een doorgedreven zin voor samenwerking .Je bent bereid om in gebroken diensten te werken. Het betreft een deeltijdse tewerkstelling.

In het bezit zijn van een rijbewijs en bereid zijn om chauffeur te worden van onze minibusjes is een meerwaarde.

Salaris en voordelen
Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal D1-D3 ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 1929,61 dat verder wordt aangevuld met extra-legale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, compensatieverlof voor gemaakte overuren, 2de pensioenpijler. 
 
Selectie
De selectie bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. Om te slagen dient men op elke proef 50% van de punten te behalen en 60 % in het totaal (praktische en mondelinge proef samen).

Interesse?
Je kan t.e.m. 28/02/2021 solliciteren met dit formulier

Nieuwsbrief Vacatures

Altijd op de hoogte blijven van de vacatures bij de stad Lommel? Dat kan gemakkelijk via onze nieuwsbrief.

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief Vacatures

Spontaan solliciteren

Als je spontaan solliciteert, nemen we je op in het sollicitantenbestand, zodat we je kunnen contacteren bij mogelijke vacatures. Het formulier vind je bij de downloads.

E-loket

 • Kandidatuurstelling technisch expert

  Formulier
 • Kandidatuurstelling kinderbegeleidster (wervingsreserve)

  Formulier
 • Kandidatuurstelling dienstverantwoordelijke administratie stadswerken

  Formulier
 • Spontane sollicitatie

  Formulier
 • Sollicitatie stedelijk onderwijs

  Formulier
stadhuis

Openingsuren & contact

Personeelsdienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
personeelsdienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina