Vacatures bij stad en OCMW

Het stadsbestuur van Lommel gaat over tot de aanwerving van:

 

Deskundige woonbeleid (voltijds, B1-B3)

Je bent hoofd van de dienst woonbeleid.  Deze dienst staat in voor het vormgeven van een lokaal woonbeleid in Lommel.  Je staat o.a. in voor het organiseren van het lokaal woonoverleg, overleg met sociale huisvestingsmaatschappijen, aanpak van leegstand, uitvoeren  van woningonderzoeken, werken aan sociale huisvesting en een betaalbaar woonaanbod, sensibilisering, studie naar verschillende soorten woonvormen, ….

Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

Maximaal 10 jaar geldelijke anciënniteit uit de privé-sector kan worden meegenomen op voorwaarde dat het beroepsrelevante ervaring betreft.  Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.

Administratief medewerker dienst cultuurcentrum (halftijds, C1-C3)

Je staat, samen met de andere administratieve medewerkers, in voor een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de administratie van het cultuurcentrum, zowel back als front office.  Je voert ondersteunende taken uit ten aanzien van de boekhoudkundige werking.  Je zorgt voor een comfortabel onthaal van en dienstverlening aan alle bezoekers, artiesten en receptieve gebruikers van het cultuurcentrum.

Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs.  D.w.z. geslaagd zijn in het 6de jaar van een richting ASO, TSO, KSO of het 7de jaar BSO.

Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.

Je bent bereid om op zeer regelmatige basis avond- en weekendwerk te verrichten.

 

Productontwikkelaar bij Toerisme Lommel

Als Productontwikkelaar ondersteun je de Algemeen Directeur en zorg je voor productvernieuwing. Je staat in voor (de hulp bij) de inhoudelijke, organisatorische, praktische en administratieve uitvoering en opvolging van de producten. Je zorgt er mee voor dat doelstellingen en deadlines gehaald worden.  Je neemt initiatief en zorgt op zelfstandige wijze voor de ondersteuning en uitvoering van de jouw toegewezen projecten. Indien nodig krijg je bepaalde producten of deelprojecten toegewezen die je zelfstandig kan beheren en uitvoeren.

 

E-loket

  • Kandidatuurstelling administratief medewerker cultuurcentrum

    Formulier
  • Kandidatuurstelling deskundige woonbeleid

    Formulier
  • Spontane sollicitatie

    Formulier