Veelgestelde vragen over asielcentrum Parelstrand

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, verlengt opnieuw de opvangperiode voor asielzoekers in Parelstrand. De afbouw van het centrum zal niet tegen eind augustus gebeuren, maar is voorlopig voorzien tegen eind december 2019. 

De veelgestelde vragen én antwoorden lees je hier:

Hoe lang blijven de asielzoekers in Lommel?
De termijn van opvang is verlengd tot uiterlijk eind december 2019.

Wie vangt de asielzoekers op in het Parelstrand?
De uitbating van het centrum is in handen van Fedasil. Zij zorgen voor de begeleiding en de beveiliging (24 uur op 24) van de asielzoekers op het park.

Over hoeveel asielzoekers gaat het?
Op dit moment verblijven op het park een 800-tal personen en is de maximumcapaciteit bereikt. Het gaat hoofdzakelijk over gezinnen met kinderen en kwetsbare personen. 

Zijn dit allemaal politieke of ook economische vluchtelingen?
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bekijkt elk asielverhaal apart en neemt een beslissing over het verzoek tot internationale bescherming. Of het gaat om politieke of economische vluchtelingen, bewoners hebben allemaal recht op opvang. 

Welke nationaliteit hebben de meeste asielzoekers?
Er verblijven momenteel bewoners van 50 verschillende nationaliteiten. De grootste aantallen zijn van Palestina, Syrië en El Salvador.

Wie zorgt er voor de veiligheid in het asielcentrum?
Er is permanente aanwezigheid (24/24 uur) van bewakings- en onthaalmedewerkers van Fedasil. Daarnaast wordt er samengewerkt met de nachttoezichters van Oostappen om controles te doen. Ook de lokale politie patrouilleert extra in de buurt, enerzijds herkenbaar en met de combi, anderzijds zijn er manschappen in burger die een oogje in het zeil houden. Er is ook extra versterking vanuit de federale politie.

Hoe gebeurt de toegangscontrole? 
Elke bewoner heeft een pasje met een foto waarmee hij of zij het park binnen en buiten kan. 

Hebben bewoners van het asielcentrum een avondklok?
Er wordt afgeraden aan bewoners om tussen 23 uur en 6 uur het opvangcentrum te verlaten, maar het is niet verboden. Vanaf 22 uur dient het stil te zijn op het terrein en zal geluidsoverlast opgevolgd worden door de permanentiemedewerkers.

Is er WIFI op het park?
Ja, er is WIFI voor de bewoners van het park. Om te vermijden dat er toch gebruik gemaakt wordt van WIFI-netwerken van de buurtbewoners, raden we aan om uw netwerk te beveiligen. 

Kan er op het Parelstrand een winkel ingericht worden waar de mensen hun boodschappen kunnen doen?
Er is een winkeltje op het Parelstrand dat uitgebaat wordt door een privépersoon. Deze winkel is ook toegankelijk voor andere bezoekers van het Parelstrand. De bewoners worden geïnformeerd over het bestaan van deze winkel, maar kunnen vrij kiezen waar zij hun inkopen doen.

Wat krijgen deze mensen als basispakket? Hoe betalen zij hun eten?
Fedasil voorziet materiële hulp voor bewoners. Dit houdt in dat bewoners een slaapplaats krijgen, de nodige maaltijden en begeleiding. Omdat er op het Parelstrand de mogelijkheid is om in elke chalet/caravan te koken, krijgen bewoners maaltijdcheques (via een bankkaart). Elke volwassen bewoner krijgt wekelijks 32,25 euro. Daarnaast krijgen ze wekelijks 7,50 euro zakgeld voor andere aankopen. Bewoners kunnen klusjes doen in het opvangcentrum en voor 1 euro/uur. 

Hoe brengen de asielzoekers in het asielcentrum hun tijd door?
In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze wettelijk recht hebben. Die hulp betreft in de eerste plaats de basisbehoeften van de bewoners: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Het centrum voorziet in de basisbehoeften van de bewoners, maar de asielzoekers dragen hun steentje bij in het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen. In het opvangcentrum worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om de asielzoekers een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden: workshops, cursussen, bibliotheek, sport, enz.

Wat gebeurt er als er in de zomer toeristen naar het Parelstrand komen?
Het terrein dat Fedasil gebruikt, is volledig omheind. Enkel bewoners die bij Fedasil verblijven hebben toegang tot dit gedeelte. De in- en uitgang van het asielcentrum is gelegen langs de Boskantstraat. Er zullen geen andere in- en uitgangen op het Parelstrand gebruikt worden. De bewoners worden ook gesensibiliseerd over de toegang tot de zandputten in de omgeving en de regels die er gelden. 

Waarom ligt de toegang van het asielcentrum niet aan de hoofdingang van het Parelstrand, aan de Luikersteenweg?
Fedasil kiest bewust voor een eigen, aparte ingang langs de Boskantstraat. Dat biedt de mogelijkheid om een betere toegangscontrole te doen. Indien de ingang langs de Luikersteenweg zou zijn, kunnen bezoekers van het Parelstrand en bewoners van Fedasil zich mengen en dan is het overzicht moeilijk te behouden.

Gaan de kinderen van de asielzoekers hier naar school?
Ja, hierover is er contact met de lokale scholen. 

Kan ik als inwoner van Lommel iets doen om te helpen?
Alle hulpverlening wordt gecoördineerd door Fedasil. Zij hebben ook een vrijwilligerswerking opgestart. Wil je zelf de handen uit de mouwen steken? Of heb je vragen? Neem dan contact op met het centrum via info.lommel@fedasil.be of op het nummer 0470 93 15 85.

Waar vinden we meer informatie?
Omwonenden van het park die op de hoogte willen blijven, moeten zich registreren via www.be-alert.be/nl en aanduiden dat ze ook berichten van openbaar belang willen ontvangen. Op die manier kunnen we mensen via SMS en e-mail verwittigen en op de hoogte houden van het reilen en zeilen op het park.

In tussentijd kan iedereen voor meer info terecht op www.lommel.be, via onze sociale mediakanalen www.facebook.be/stadlommel of www.twitter.be/stadlommel. Of tijdens de openingsuren aan de balie van het Huis van de Stad op het nummer 011 399 799.

Ook op de website www.fedasil.be vind je heel wat nuttige info.

 

parelstrand lommel

Deel deze pagina