Wettelijk samenwonen

Er is een wezenlijk verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen. Partners die op hetzelfde adres ingeschreven zijn en een gezin vormen, wonen feitelijk samen. 

Om wettelijk samen te wonen, leg je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat je 'wettelijk' wil samenwonen. Hiervoor moet je vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

De beëindiging van het wettelijk samenwonen kan in onderlinge overeenstemming of eenzijdig door één van beide partners. Bij een eenzijdige stopzetting van het wettelijk samenwonen worden kosten voor de gerechtsdeurwaarder aangerekend.

Voor wie

Je mag niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander contract van wettelijk samenwonen. Beide personen moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen

Eén van beiden dient persoonlijk een afspraak te maken om een datum vast te leggen waarop beide partijen aanwezig moeten zijn. Na de ondertekening van de samenlevingsverklaring wordt een ontvangstbewijs overhandigd. De samenlevingsverklaring wordt door de dienst bevolking in het rijksregister geregistreerd. Hiervan kan je een getuigschrift aanvragen.

Kostprijs

Het afsluiten van het wettelijk samenwonen is gratis.

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
burgerlijke.stand@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina