Vzw Erfgoed Lommel

De VZW Erfgoed Lommel heeft als maatschappelijk doel het verzamelen van archeologische, geologische, historische, toponymische, dialectologische en volkskundige gegevens en voorwerpen.

Hiernaast ook het openbaar maken van deze gegevens en voorwerpen, het beheer van een museum en een historische documentatiecentrum, het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van een tijdschrift en een reeks van publicaties, het organiseren van lezingen en congressen, het organiseren van culturele uitstappen en het verlenen van medewerking aan allerlei activiteiten die met het doel verband houden.

Openingsuren & contact

Erfgoedhuis De Barrier

adres
Luikersteenweg 2443920 Lommel
Tel. tel.
0492 43 65 24
e-mail
info@erfgoedlommel.be

Zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Ook open op afspraak.

Deel deze pagina