Bosgroep Limburgse Duinen vzw

Bosgroep Limburg is een vzw die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo). Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

De Algemene Vergadering bestaat uit de één Bosgroep-vzw en vijf natuurlijke personen, (één uit elke vroegere Bosgroep vzw). De Raad van Bestuur bestaat uit zes aandeelhouders en één zaakvoerder (= Bosgroep Limburg vzw).

Deel deze pagina