Ethias cvba

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

  • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
  • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
  • de 10 provincies
  • meer dan 540 steden en gemeenten
  • honderden ocmw's en sociale huisvestingsmaatschappijen
  • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen ...)

Sinds januari 2000 stelt Ethias zich ook open voor de private ondernemingen. 

Meer info

www.ethias.be 

Deel deze pagina