Fluvius

Fluvius is het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli ontstaat uit de fusie van Eandis en Infrax. Fluvius wordt het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen en levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. Het bedrijf is actief als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit, riolering, kabeldistributie en warmte.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de stedelijke website:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Bij de downloads hiernaast vind je:

  • de gecoördineerde versie van de statuten van Fluvius Limburg 
  • de oprichtingsakte van Pligas 

Meer info

www.fluvius.be