Inter-energa

Inter-energa is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. Deze opdracht heeft Inter-energa toevertrouwd aan Fluvius System Operator cvba.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid; 
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Bij de downloads hiernaast vind je:

  • de huidige gecoördineerde versie van de statuten van Inter-energa
  • de oprichtingsakte van Inter-energa