Inter-media

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid; 
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Bij de downloads hiernaast vind je:

  • de huidige gecoördineerde versie van de statuten van Inter-media
  • de oprichtingsakte van Inter-media