IGL

De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (kort IGL) heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

Meer info

De werking van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg wordt beheerst door de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

  • Het Decreet over het lokaal bestuur: IGL is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de opdrachthoudende verenigingen. Voor een volledige historiek van dit decreet word je doorverwezen naar de Vlaamse Codex.
  • De Statuten van IGL.
    • Je kunt de gecoördineerde statuten van IGL d.d. 5 september 2003 hier downloaden 
    • De oorspronkelijke oprichtingsakte d.d. 6 mei 1967 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vind je hier.
    • Een officieuze coördinatie van de statuten na de buitengewone vergadering d.d. 7 december 2018 van de Algemene Vergadering vind je hier.
  • Het Organisatie- en beslissingsmodel. Je kunt dit model hier downloaden 

Deel deze pagina