IGL

De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (kort IGL) heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

Meer info

De werking van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg wordt beheerst door de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

Deel deze pagina