IGL OV

De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (kort IGL) heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

Bekijk de oprichtingsakte en statuten bij de downloads hiernaast.