Cipal DV

Cipal ondersteunt meer dan 240 - vooral lokale - besturen inzake e-government. De intercommunale gedachte staat centraal binnen Cipal dv met schaalvoordelen op het vlak van dienstverlening, advies en centraal aankoopbeleid voor onder meer provincie-, stads- en gemeentebesturen en ocmw's in heel Vlaanderen.

De werking van de intercommunale is beperkt tot de vennoten van de vereniging. Enkel steden, gemeenten, ocmw's, provinciebesturen en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen kunnen toetreden als vennoot.

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen vanaf 1 januari 2019 de oprichtingsakten en statuten publiceren op de gemeentelijke website van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt. Bekijk deze bij de downloads hiernaast.