Waterschappen

Een waterschap in Vlaanderen is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio.

Lommel maakt deel uit van 3 waterschappen: 

  • Waterschap Bovenlopen Kleine Nete
  • Waterschap Grote Nete, Molse Nete en Grote Laak
  • Waterschap Dommel en Warmbeek 

 

Deel deze pagina