Buurtfeesten

Met het project 'Bouwen aan je Buurt' voorziet het stadsbestuur een subsidie van 125 euro voor buurten die samen feesten en zo de sociale contacten in hun woonomgeving willen bevorderen. Elke straat, gedeelte ervan of plein kan één keer per jaar een toelage bekomen.

Voorwaarden

 • De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of het betrokken plein. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 20 personen.
 • Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde straat, gedeelte ervan of plein.
 • Om in aanmerking te komen voor de toelage dienen de organisatoren in hun correspondentie (briefwisseling, uitnodigingen, etc.) het logo van de stad Lommel te gebruiken of aan te vullen met de zin "met steun van de stad Lommel".
 • De vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelagen van de stad Lommel voor hetzelfde evenement.
 • Privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten.

Afhandeling

Registreer je buurtfeest via https://evenementen.lommel.be om in aanmerking te komen voor een toelage. Je moet de aanvraag ten laatste 1 maand voor het evenement indienen.

Wat meebrengen

Lever onderstaande documenten aan om aanspraak te maken op de toelage:

 • Een uitnodiging voorzien van het logo van de stad Lommel of aangevuld met de zin
  "met steun van de stad Lommel"
 • Minimaal drie foto’s van het initiatief
 • Rekeningen en/of facturen ter staving van de onkosten
 • Deelnemerslijst (minimum 20 deelnemers)

Contact

Samenleven

adres
Stationsstraat 213920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
samenleven@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina