Inenting polio

De inenting tegen polio is in België verplicht. Zij moet, zonder neven- of tegenwerking, viermaal gebeuren voor de leeftijd van achttien maanden. Na de inentingen bezorg je het attest terug aan de onthaalbalie van het Huis van de Stad. Het attest kan ook per post worden opgestuurd naar de dienst samenleven.

Een kind dat voor de leeftijd van achttien maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Voor wie

Voor alle kinderen onder de 18 maanden.

Hoe aanvragen

Je ontvangt het blanco polioattest bij de geboorteaangifte.

Na de vier inentingen moet je het attest laten invullen door de arts die de baby vaccineerde. Bij verlies van het originele document mag de arts een polioattest opmaken. Nadien bezorg je het attest of de vaccinatiekaart binnen de veertien dagen aan deze dienst of aan de balie in het Huis van de Stad. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken of dit persoonlijk te doen, het attest kan ook per post worden ingediend (Hertog Janplein 1, 3920 Lommel).

Kostprijs

Het vaccin is gratis.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 772
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen bij Dienst Bevolking kan telefonisch. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina