Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Ploegdries 21, 23 en 25

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2018157476
  • Referentie gemeente: 2019/010/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Ploegdries
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw van 20 appartementen
    Ligging: Ploegdries 21 – 23 – 25 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72020, sectie C, perceel 1739A

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Bert Sevens, Kopshoeven 17 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ploegdries 21, 23 en 25 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1739A.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van 20 appartementen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/02/2019 tot en met 23/03/2019.

Reden openbaar onderzoek:

  • kroonlijsthoogte van 12.50 m; 14.58 m en 13.54 m in plaats van een maximale kroonlijsthoogte van 10.00 m;
  • het voorgestelde gabariet overschrijdt het maximaal toegelaten gabariet;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. Dit kan enkel op afspraak!

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

22/02/2019, Lommel 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina