Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Nieuwe Vosvijvers 37

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019010960
 • Referentie gemeente: 2019/019/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Regulariseren van een vakantiewoning en afbreken van
  een carport
 • Projectnaam gemeente: Regulariseren van een vakantiewoning en tuinberging en
  afbreken van een carport
 • Ligging: Nieuwe Vosvijvers 37 te 3920 Lommel
  Afdeling 72344, sectie D, perceel 998T9

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Frederik Gerards, Nieuwe Vosvijvers 37 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nieuwe Vosvijvers 37 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 998T9

Het betreft een aanvraag tot regulariseren van een vakantiewoning en tuinberging en afbreken van een carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/02/2019 tot en met 27/03/2019.

Reden openbaar onderzoek:

 • oppervlakte bijgebouw is 113.40 m² in plaats van maximaal 42.00 m²;
 • de bestemming is een vakantiewoning in plaats van bergruimte of tuinhuis;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. Dit kan enkel na het bekomen van een afspraak!

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

26/02/2019, Lommel

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina