Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Boottrekkersweg 13

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019015923
  • Referentie gemeente: 2019/025/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Cardinaels - Jansen
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw woning
    Ligging: Boottrekkersweg 13 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72345, sectie B, perceel 2228C

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Ellen Jansen en de heer Marthijn Cardinaels, Elzen 160 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boottrekkersweg 13 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 2228C.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/03/2019 tot en met 30/03/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- dakhelling bedraagt 54° in plaats van een dakhelling begrepen tussen 0° en 45°;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. Dit kan enkel op afspraak!

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

01/03/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina