Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Antoon Vandendungenstraat 27

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019007244
 • Referentie gemeente: 2019/018/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Eengezinswoning en tuinberging Antoon
  Vandendungenstraat
 • Projectnaam gemeente: Eengezinswoning en tuinberging Antoon
  Vandendungenstraat
 • Ligging: Antoon Vandendungenstraat 27 te 3920 Lommel
  Afdeling 72345, sectie B, perceel 974R2
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Nick Van Offenwert en mevrouw Saïda Van Bommel, Grensstraat 66 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Antoon Vandendungenstraat 27 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 974R2

Het betreft een aanvraag tot eengezinswoning en tuinberging antoon vandendungenstraat.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/02/2019 tot en met 29/03/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- helling naar kelder in bouwvrije strook rechts op 1,60 m van rechter erfgrens (hoogte keermuur 1,10
m, bouwbreedte 1, 40 m, bouwdiepte 12,20 m, terugsprong t.o.v. voorgevel 0,80 m)
- bouwdiepte verdieping woning 13,50 m i.p.v. max. 12 m (verkav.wijz. 2018-01-16)
- totale bouwbreedte woning+helling 14,40 m i.p.v. 2/3 kavelbreedte (= 13,28 m)
- dakhelling woning ged. 0° i.p.v. min. 25°
- gebruik van oranje-rode baksteen i.p.v. rood-bruine bezande gevelsteen
- inplanting berging-tuinhuis op 1 m van rechter erfgrens i.p.v. 2,80 m (= hoogte achtergebouw)
- opp. berging-tuinhuis max. 54 m2 i.p.v. max. 40 m2
- plaatsen van hekwerk (hoogte ca. 2 m) i.p.v. haag (hoogte max. 1,50 m)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

28/02/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina