Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Klachtloopstraat 1

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019023890
  • Referentie gemeente: 2019/027/OMV-A
  • Projectnaam omgevingsloket: Assistentiewoningen Klachtloopstraat-Molsekiezel
  • Projectnaam gemeente: Assistentiewoningen Klachtloopstraat-Molsekiezel
  • Ligging: Klachtloopstraat 1/0301, Klachtloopstraat 1/0302, Klachtloopstraat 1/0303, Klachtloopstraat 1/0304 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 484H2, 484L2, 484N2
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Fernand Vanhees, Corbiestraat 30 bus 5.01 te 2400 Mol een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Klachtloopstraat 1/0301, Klachtloopstraat 1/0302, Klachtloopstraat 1/0303, Klachtloopstraat 1/0304 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 484H2, 484L2, 484N2

Het betreft een aanvraag tot regularisatie van 4 assistentiewoningen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/03/2019 tot en met 03/04/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- uitvoeren van de hoogste bouwlaag als volwaardige bouwlaag i.p.v. als duplex met onderliggende bouwlaag.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

05/03/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina