Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Posterijstraat

Referentie omgevingsloket: OMV_2019001177
Referentie gemeente: 2018/267-01/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Matexi Bemal site
Projectnaam gemeente: Bouwen van 12 ééngezinswoningen
Ligging: Afdeling 72345, sectie B, perceel 947W
  Posterijstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23
Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Tom Van Becelaere namens Matexi NV,  een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Posterijstraat, kadastraal gekend afdeling 5, sectie B, perceel 947W.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van 12 ééngezinswoningen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/03/2019 tot en met 02/04/2019.

Reden openbaar onderzoek: Afwijkingen t.o.v. de vigerende voorschriften

 - Inplanting van de woningen op de loten 5 en 10 op 7 m van de rooilijn i.p.v. op 6 m

- Bouwbreedte van de woningen op de loten 5 en 10 6,60 m i.p.v. maximaal 6,5 m

- Zijgevel schakelelement op de perceelsgrens in open constructie i.p.v. in  dicht metselwerk

- Inplanting van losstaande bijgebouwen op de achterste en gemeenschappelijke perceelsgrenzen

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente tijdens de openingsuren en op afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

Lommel, 04/03/2019

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina