Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Zonnedauwstraat 8

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019021776
  • Referentie gemeente: 2019/031/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van een woning met een tuinberging.
  • Projectnaam gemeente: Bouwen van een woning met een tuinberging
  • Ligging: Zonnedauwstraat 8 te 3920 Lommel
    Afdeling 72344, sectie D, perceel 1003A

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Maud Van Bommel, Karrestraat 56 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zonnedauwstraat 8 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 1003A

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning met een tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/03/2019 tot en met 09/04/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- kroonlijsthoogte van meerdiepte bedraagt 4.00 m in plaats van maximaal 3.50 m;
- breedte inrit bedraagt 4.00 m in plaats van 3.00 m;
- inplanting bijgebouw op 1.00 m van de perceelgrenzen in plaats van 2.00 m of tegen perceelgrens;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Lommel. Inkijken van plannen is enkel mogelijk op afspraak!

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

11/03/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina