Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Balendijk 212, Balendijk 214

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2018149717
  • Referentie gemeente: 2018/241-01/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Verhoeven - Droogkamer _ Duplicaat van 2018137576
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw droogoven en aanpassing
    exploitatievergunning
  • Ligging: Balendijk 212, Balendijk 214 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1399D3, 1399P
  • Contactpersoon: Guy Weyns / Mieke Verhoeven

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Peter Verhoeven, Balendijk 214 te 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Balendijk 212, Balendijk 214 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1399D3, 1399P

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw droogoven en aanpassing exploitatievergunning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
43.1.1°a) 12.2.1°, 12.3.2°, 15.1.1°, 15.2., 16.3.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 6.4.1°, 17.3.9.1°, 17.4., 19.3.2°a), 19.5.1°a), 19.6.1°d), 29.5.2.1°a)

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/03/2019 tot en met 05/04/2019.

Reden openbaar onderzoek: 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

07/03/19

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina