Aanvraag tegemoetkoming voor personen met een handicap

De tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoren tot het aanvullend stelsel van de sociale bijstand. Dat stelsel biedt sociale bescherming voor personen die niet binnen de klassieke sociale zekerheid terechtkunnen.

We kennen 3 types tegemoetkomingen:

  • Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).
  • Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel recht op een Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Voor wie

  • Voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming moet je minstens 21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Hoe aanvragen

Bij het Sociaal Huis.

Je maakt een afspraak om een aanvraag in te dienen op het telefoonnummer 011 399 799.

Je kan ook een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen indienen bij De Zorggroep (Kapittelhof) Tel. 011 39 71 19 of bij je mutualiteit. 

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart en je rekeningnummer mee. 

Meer info

Op de website www.handicap.fgov.be

Heb je specifieke vragen over je dossier, dan kan je je aanbieden op de zitdag van deze dienst. Die zitdag vindt elke eerste woensdag van de maand plaats van 9.30 tot 11.30 uur in het Huis van de Stad.

 

Openingsuren & contact

Onthaalbalie / Sociaal Huis

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 16 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Klik in de rechterkolom op de dienst voor de juiste contactinformatie. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina