Aanvraag tegemoetkoming voor personen met een handicap of aanvraag invalidekaart

De tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoren tot het aanvullend stelsel van de sociale bijstand. Dat stelsel biedt sociale bescherming voor personen die niet binnen de klassieke sociale zekerheid terechtkunnen.

We kennen 3 types tegemoetkomingen:

 • Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
 • Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).
 • Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel recht op een Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Voor wie

 • Voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming moet je minstens 21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Hoe aanvragen

Bij het Sociaal Huis.

Je maakt een afspraak om een aanvraag in te dienen op het telefoonnummer 011 399 799.

Je kan ook een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen indienen bij De Zorggroep (Kapittelhof) Tel. 011 39 71 19 of bij je mutualiteit. 

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart en je rekeningnummer mee. 

Meer info

Meer info op www.handicap.fgov.be

Zitdagen FOD Sociale Zekerheid

Heb je specifieke vragen over je dossier, dan kan je je aanbieden op de zitdag van deze dienst. Die zitdag vindt (vanaf april 2023) elke vierde dinsdag van de maand plaats in het Huis van de Stad en dit tussen 13.30 uur en 15 uur. Je hoeft geen afspraak te maken. Als je een afspraak wil buiten de spreekuren, kan je mailen naar sara.meeus@minsoc.fed.be

Als je bijkomende informatie wenst, kan je via het contactformulier je vraag stellen of bellen naar 0800 987 99 (elke voormiddag van 8u30 tot 12u30).

De maatschappelijk assistenten van de FOD Sociale Zekerheid beantwoorden o.a. vragen over:

 • Je rechten op een tegemoetkoming, parkeerkaart of op sociale en fiscale maatregelen.
 • De opvolging van je dossier.
 • Wat je moet doen als er iets in je gezinssituatie of inkomenssituatie verandert.

Ze kunnen je ook informeren over:

 • Waarom een bepaalde beslissing genomen werd.
 • Hoe je een aanvraag kan heropenen.
 • Hoe je tegen een beslissing in beroep kan gaan.

Op www.handicap.belgium.be vind je ook de gegevens van de maatschappelijk assistenten.

Openingsuren & contact

Klantencontactcenter

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Deel deze pagina