Volmacht geven

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen sommige inwoners een volmacht willen geven. Hierbij brengt een andere persoon in hun plaats hun stem uit.

Voor wie

Wie kan een volmacht geven?

  • Personen die om medische redenen niet in staat zijn naar het stembureau te komen of er naartoe gebracht te worden. Zij voegen een medisch attest bij de volmacht. Let op! Het medisch attest mag niet worden afgeleverd door een arts die als kandidaat voor de verkiezingen werd voorgedragen!
  • Personen die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijven. Zij voegen een attest van de werkgever bij de volmacht.
  • Personen die deel uitmaken van het gezin of het gevolg van personen die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijven. Zij voegen een attest van de werkgever bij de volmacht.
  • Personen die in België verblijven, maar op 26 mei moeten werken. Zij voegen een attest van de werkgever bij de volmacht.
  • Personen of gezinsleden van personen die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitvoeren. Zij vragen bij de dienst Bevolking het formulier ‘Verkiezingen 2019 – attest van schipper, marktkramer of kermisreiziger’, dat zij bij de volmacht voegen.
  • Personen die in een strafinrichting verblijven als gevolg van een rechterlijke maatregel. Zij voegen een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht.
  • Personen aan wie het om geloofsredenen niet toegestaan is om te gaan stemmen. Zij voegen een attest van de religieuze overheid bij de volmacht.
  • Studenten die om studieredenen niet kunnen gaan stemmen. Zij voegen een attest van de directie van de onderwijsinstelling bij de volmacht.
  • Personen die om privéredenen in het buitenland verblijven. Zij vragen bij de dienst Bevolking het formulier 'Verkiezingen 2019 - volmachtformulier – attest van tijdelijk verblijf in het buitenland', dat zij bij de volmacht voegen.

Uitzonderingen

Personen die o.a. naar de Belgische kust, de Vlaamse Ardennen, de Kalmthoutse Heide (kortom: binnen België) reizen op de dag van de verkiezingen, verblijven niet in het buitenland en zijn bij wet verplicht hun stem uit te brengen!

Meer info

Je kan het volmachtformulier hier downloaden.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 799
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina