Gewettigd afwezig

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen sommige inwoners gewettigd afwezig willen zijn. In dit geval gebeurt er niets met hun stem.

Voor wie

Wie kan gewettigd afwezig zijn?

  • Personen die om medische redenen niet in staat zijn naar het stembureau te komen of er naartoe gebracht te worden. Zij voegen een medisch attest bij hun oproepkaart. Let op! Het medisch attest mag niet worden afgeleverd door een arts die als kandidaat voor de verkiezingen werd voorgedragen!
  • Personen die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijven. Zij voegen een attest van de werkgever bij hun oproepkaart.
  • Personen die deel uitmaken van het gezin of het gevolg van personen die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijven. Zij voegen een attest van de werkgever bij hun oproepkaart.
  • Personen die in België verblijven, maar op 26 mei moeten werken. Zij voegen een attest van de werkgever bij hun oproepkaart.
  • Personen die in een strafinrichting verblijven als gevolg van een rechterlijke maatregel. Zij voegen een attest van de directie van de strafinrichting bij hun oproepkaart.
  • Personen aan wie het om geloofsredenen niet toegestaan is om te gaan stemmen. Zij voegen een attest van de religieuze overheid bij hun oproepkaart.
  • Studenten die om studieredenen niet kunnen gaan stemmen. Zij voegen een attest van de directie van de onderwijsinstelling bij hun oproepkaart.
  • Personen die om privéredenen in het buitenland verblijven. Zij voegen een boekingsbewijs bij hun oproepkaart.

Mocht je in het buitenland verblijven, maar geen boekingsbewijs kunnen voorleggen, moet je op 26 mei 2019 een document laten afstempelen in het buitenland. Neem hiervoor contact met de dienst Verkiezingen op het nummer 011 39 98 10 of via verkiezingen@lommel.be

Hoe aanvragen

Om een vlotte stembusgang te kunnen garanderen, vragen wij jullie de bewijsstukken op voorhand bij de dienst Bevolking binnengebracht worden.

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 772
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen bij Dienst Bevolking kan telefonisch. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina