Aanvraag verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie, lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas.

De toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De verwarmingstoelage komt voor maximaal 1.500 liter per jaar tussen.

Voor wie

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Vanaf 1 juli 2023 mag het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van 23.383,50 euro verhoogd met 4327,00 euro per persoon ten laste, niet overschrijden.
  • Je bent in collectieve schuldenregeling en bent een persoon die geniet van een schuldbemiddeling.
  • Je doet binnen de 60 dagen na de leveringsdatum een aanvraag.
  • Het adres van de levering stemt overeen met het adres waar je gewoonlijk verblijft.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet je binnen de 60 dagen na de levering een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis.

Hoe aanvragen

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit samen met de bewijsstukken aan het sociaal huis.

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Een kopie van de leveringsfactuur of –bon
  • Je identiteitsgegevens
  • Afhankelijk van de categorie: een bewijs van het gezinsinkomen of het bewijs dat men in schuldbemiddeling is.

Meer info

Via www.verwarmingsfonds.be of op het gratis nummer 0800 90 929.

E-loket

Openingsuren & contact

Sociale Dienst OCMW

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@sociaalhuislommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Deel deze pagina