Sociaal-pedagogische toelage

Het OCMW van Lommel kent jaarlijks een tegemoetkoming toe aan ouders die thuis de opvoeding en zorg voor hun gehandicapt kind op zich nemen.

Voorwaarden

 • Het kind moet (op basis van een attest van de FOD Sociale Zekerheid) recht hebben op een verhoogde kinderbijslag omwille van medische redenen. 
 • Het kind is tussen 3 en 21 jaar.
 • Uw netto-belastbaar inkomen bedraagt maximaal 34.114,05 euro, te verhogen met 3.467,55 euro per persoon ten laste.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het inkomen.

 • Netto-belastbaar inkomen lager dan 18.763,69 €: toelage van 400 €
 • Netto-belastbaar inkomen tussen 18.763,70 € en 26.438,87 €: toelage van 200 €
 • Netto-belastbaar inkomen tussen 26.438,88 € en maximaal 34.114,05 €: toelage van 100 €

Hoe aanvragen

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit samen met de bewijsstukken aan het sociaal huis.

Wat meebrengen

 1. Ingevuld aanvraagformulier, met verklaring van de onderwijsinstelling
 2. Het aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomen jaar van aanvraag -2 – aanslagjaar jaar van aanvraag -1)
 3. Attest van het kinderbijslagfonds of FOD Sociale Zekerheid

Openingsuren & contact

Onthaalbalie / Sociaal Huis

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be

Opgelet:

 • Het Sociaal Huis is niet open op woensdagnamiddag
 • Pensioenaanvragen en aanvragen FOD (parkeerkaart en tegemoetkoming) enkel op afspraak

Deel deze pagina