Sociaal-pedagogische toelage

Een sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de ouder die thuis de opvoeding en zorg op zich neemt van zijn/haar gehandicapt kind.

Voorwaarden

  • Het kind moet (op basis van een attest van de FOD Sociale Zekerheid) recht hebben op een verhoogde kinderbijslag omwille van medische redenen. 
  • Het kind is tussen 3 en 21 jaar.
  • Uw netto-belastbaar inkomen bedraagt maximaal € 34.105,57, te verhogen met € 3.536,95  per persoon ten laste.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het inkomen.

  • Netto-belastbaar inkomen lager dan € 19.105,58: toelage van € 400
  • Netto-belastbaar inkomen tussen € 19.105,58 en € 26.605,57: toelage van € 200
  • Netto-belastbaar inkomen tussen € 26.605,58 en maximaal € 34.105,57: toelage van € 100

Hoe aanvragen

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit samen met de bewijsstukken aan het sociaal huis.

Wat meebrengen

  1. Ingevuld aanvraagformulier, met verklaring van de onderwijsinstelling
  2. Het aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomen jaar van aanvraag -2 – aanslagjaar jaar van aanvraag -1)
  3. Attest van het kinderbijslagfonds of FOD Sociale Zekerheid