Sociaal-pedagogische toelage

Een sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de ouder die thuis de opvoeding en zorg op zich neemt van zijn/haar gehandicapt kind.

Voorwaarden

 • Het kind moet (op basis van een attest van de FOD Sociale Zekerheid) recht hebben op een verhoogde kinderbijslag omwille van medische redenen. 
 • Het kind is tussen 3 en 21 jaar.
 • Uw netto-belastbaar inkomen bedraagt maximaal € 34.105,57, te verhogen met € 3.536,95  per persoon ten laste.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het inkomen.

 • Netto-belastbaar inkomen lager dan € 19.105,58: toelage van € 400
 • Netto-belastbaar inkomen tussen € 19.105,58 en € 26.605,57: toelage van € 200
 • Netto-belastbaar inkomen tussen € 26.605,58 en maximaal € 34.105,57: toelage van € 100

Hoe aanvragen

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit samen met de bewijsstukken aan het sociaal huis.

Wat meebrengen

 1. Ingevuld aanvraagformulier, met verklaring van de onderwijsinstelling
 2. Het aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomen jaar van aanvraag -2 – aanslagjaar jaar van aanvraag -1)
 3. Attest van het kinderbijslagfonds of FOD Sociale Zekerheid

Openingsuren & contact

Onthaalbalie / Sociaal Huis

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
info@lommel.be
Vandaag:9 tot 19 u

Opgelet:

 • Het Sociaal Huis is niet open op woensdagnamiddag
 • Pensioenaanvragen en aanvragen FOD (parkeerkaart en tegemoetkoming) enkel op afspraak

Deel deze pagina