Aanwijzing getuigen verkiezingen

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019

 

B E R I C H T

 

De voorzitter van het kantonhoofdbureau Beatrijs MEVESEN brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement dat zij op dinsdag 21 mei 2019 (5e dag vóór de stemming) tussen 14 en 16 uur op het volgend adres, VREDEGERECHT PELT, Justitielaan 31, 3910 PELT de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus bij deze verkiezingen in ontvangst zal nemen. In dit kieskanton wordt er elektronisch gestemd, zodat er geen stemopnemingsbureaus meer zijn.

De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsver­vangend getuige voor elk stembureau aanwij­zen.

De kandidaten die samen zijn voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één plaatsvervangend getuige aanwijzen.

De getuigen moeten kiezer zijn voor het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement in de voormelde kieskring voor het Vlaams Parlement.

De kandidaten mogen als getuige of plaatsvervangend getuige worden aangewezen.

De kandidaten geven het stembureau aan waar elke getuige gedurende de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen. Zij geven hiervan zelf kennis aan de door hen aangewezen getuigen. Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, moet door de voorzitter van het kantonhoofdbureau worden medeondertekend.

(was getekend, vrederechter Beatrijs Mevesen, voorzitter van het kantonhoofdbureau van Pelt, d.d. 06 mei 2019)

Openingsuren & contact

Bevolking

Tel. tel.
011 399 772
e-mail
bevolking@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen bij Dienst Bevolking kan telefonisch. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina