Beleidsnota 2019-2024

In de beleidsnota 2019-2024 staat omschreven hoe het beleid Lommel de komende jaren nog meer wil uitbouwen tot een stad van en voor mensen. Een stad van mensen die elke dag hun steentje bijdragen aan een warme gemeenschap en graag meebouwen aan een stad waar ze trots op kunnen zijn. Het plan omvat een aantal ambities waar de bestuursploeg de komende jaren op willen inzetten.

Denk aan Lommel uitbouwen tot een veilige fietsstad, met extra geld voor infrastructuur en zachte fietsverbindingen tussen de buurten en het centrum. Of een ontmoetingsplaats voor elke buurt met een park, een sportveldje of een speeltuin. Van ons centrum willen we terug een groene parel maken door maximaal in te zetten op leef-kwaliteit.

Om jongeren een veilige plaats te bieden om zich te ontwikkelen, willen we de jeugdlokalen opwaarderen en zoeken we naar impulsen om hen extra beleving te bieden.  Verder voorzien we een duurzaamheidsbudget om hun infrastructuur groener en duurzamer te maken. Senioren en zorgbehoevenden willen we de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk comfortabel in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Dit zijn maar enkele van onze stokpaardjes voor deze legislatuur. Inspraak en participatie is er daar ook één van. Daarom leggen we de hele beleidsnota graag ook aan de Lommelaar voor. 

Waar moeten we de komende jaren meer op inzetten? Wat gaat er goed? Maar ook, wat kan er beter? De resultaten van de inspraaktafels worden verwerkt in de beleidsplannen voor de komende legislatuur.

Wil jij mee nadenken over Lommel en jouw gedacht geven over de beleidsplannen van de nieuwe ploeg? Kom dan zeker langs op donderdag 27 juni in CC De Adelberg. De avond start om 19.30 uur, het einde is voorzien omstreeks 21.30 uur. Deelnemen is uiteraard gratis, inschrijven is wel verplicht voor 20 juni via www.lommel.be/inspraak 

 

Bekijk ook

Lees de volledige beleidsnota 2019-2024 bij de downloads hiernaast.

E-loket

  • Inschrijving inspraaktafels beleidsnota

    Formulier