Beleidsnota 2019-2024

In de beleidsnota 2019-2024 staat omschreven hoe het beleid Lommel de komende jaren nog meer wil uitbouwen tot een stad van en voor mensen. Een stad van mensen die elke dag hun steentje bijdragen aan een warme gemeenschap en graag meebouwen aan een stad waar ze trots op kunnen zijn. Het plan omvat een aantal ambities waar de bestuursploeg de komende jaren op wil inzetten.

Denk aan Lommel uitbouwen tot een veilige fietsstad, met extra geld voor infrastructuur en zachte fietsverbindingen tussen de buurten en het centrum. Of een ontmoetingsplaats voor elke buurt met een park, een sportveldje of een speeltuin. Van ons centrum willen we terug een groene parel maken door maximaal in te zetten op leef-kwaliteit.

Om jongeren een veilige plaats te bieden om zich te ontwikkelen, willen we de jeugdlokalen opwaarderen en zoeken we naar impulsen om hen extra beleving te bieden.  Verder voorzien we een duurzaamheidsbudget om hun infrastructuur groener en duurzamer te maken. Senioren en zorgbehoevenden willen we de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk comfortabel in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Dit zijn maar enkele van onze stokpaardjes voor deze legislatuur. Inspraak en participatie is er daar ook één van. Daarom legden we de hele beleidsnota graag ook aan de Lommelaar voor. Dat gebeurde eind juni tijdens de inspraaktafels in CC De Adelberg. Het resultaat van deze brainstorm vind je bij de downloads hiernaast. 

Bekijk ook

Lees de volledige beleidsnota 2019-2024 bij de downloads hiernaast.