Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingvergunning | Gerard Mercatorstraat 90

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019053540
  • Referentie gemeente: 2019/128/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Ravago Logistic Center
  • Projectnaam gemeente: Tijdelijke regularisatie van 2 opslagtenten
  • Ligging: Gerard Mercatorstraat 90 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1408K14
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Mandy Borgers, ns. Ravago Logistic Center, Gerard Mercatorstraat 90, 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Mercatorstraat 90 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1408K14

Het betreft een aanvraag tot tijdelijke regularisatie van 2 opslagtenten.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/06/2019 tot en met 17/07/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- tijdelijke overschrijding van de max. bebouwingsindex (B/T) van 0,75
- uitvoering in PVC-zeilen i.p.v. conform de bestaande bedrijfsgebouwen.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

18/06/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina