Sociaal verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor is de schakel tussen verhuurders op de private woningmarkt en huurders die het financieel en/of sociaal moeilijk hebben. Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen, appartementen en studio's en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Men betaalt elke maand een vaste huurprijs.

Voorwaarden

 • Je moet op het moment van de inschrijving 18 jaar zijn. Een individuele afwijking is enkel mogelijk in het kader van begeleid zelfstandig wonen of als ontvoogde minderjarige.
 • Het netto belastbaar inkomen van 2016 bedraagt niet meer dan 24 852 euro voor een alleenstaande, 26 934 euro voor een alleenstaande gehandicapte of 37 276 euro voor alle anderen. Dit inkomen mag verhoogd worden met 2.084 euro per persoon ten laste.
 • Je mag géén woning of perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk of volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor eigendommen in binnen- en buitenland. Je mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.
 • Je mag géén woning of perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk of volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor eigendommen in binnen- en buitenland. Je mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht. Tenzij het om een uitzondering gaat.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak met de dienst huisvesting van het OCMW.

Wat meebrengen

 • Het inschrijvingsformulier (zie downloads)
 • Aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016
 • Bewijs huidig inkomen van de laatste 6 maanden
 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs sociale huisvesting
 • Andere attesten die de dringendheid bepalen bijvoorbeeld huurcontract, vonnis, verklaring onbewoonbaarheid, medische attesten, enzovoort.

Openingsuren & contact

Huisvesting OCMW

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 757
e-mail
iemke.stessens@ocmwlommel.be

Deel deze pagina