Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Windpark Lommel Kristalpark Retrofit

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019082512
  • Referentie gemeente: 2019/195/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Windpark Lommel Kristalpark retrofit
  • Projectnaam gemeente: windpark Lommel Kristalpark retrofit
  • Ligging: Kristalpark te 3920 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 1418E5, 1418N5, 1418R4, 1427H, 1428C2, 1428D2, 1428E2, 1428F2, 1428G2, 1428K2, 1428V, 1428X, 1437H45, 1437K45, 1437L45

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door Aspiravi een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Overheid.

Het betreft een aanvraag tot windpark Lommel Kristalpark – Retrofit 8 bestaande turbines – vervangen van de 8 turbines door 6 met een meer performant windturbinetype.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 12.2.2° en  20.1.6.1°c)

Bij de aanvraag is een nog niet goedgekeurd milieueffectenrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/08/2019 tot en met 29/09/2019.

Er wordt tevens een informatievergadering georganiseerd op donderdag 12 september 2019 om 19.00 uur in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst R.O. of milieu en natuur van de stad Lommel.

Bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag of het nog niet goedgekeurd MER kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel. Vermeld in uw schrijven duidelijk het dossiernummer: 2019/195/OMV.

Voor meer info kan u terecht bij DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten (GOP), e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be, Tel.: 02 553 11 71 of 011 74 21 00.

30/08/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina