Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Vennenstraat 15 / Buntstraat 53

Referentie omgevingsloket: OMV_2019103144
Referentie gemeente: V1830
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Buntstraat 53
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing
Ligging: Vennenstraat 15/Buntstraat 53 te 3920 Lommel

Afdeling 5, sectie B, perceel 2040B

Contactpersoon: Heidi Agten


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean-Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vennenstraat 15/Buntstraat 53 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 5, sectie B, perceel 2040B (deel van 2040A).

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/09/2019 tot en met 01/10/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 01/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

02/09/2019, Lommel

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina