2019-09-24 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Pijnvenstraat 104

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019112581
 • Referentie gemeente: 2019/207/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Plaatsen van een terrasoverkapping
 • Projectnaam gemeente: Plaatsen van een terrasoverkapping en regularisatie van de
  inplanting van de woning en draadafsluiting en plaatsen van een
  tuinmuur
 • Ligging: Pijnvenstraat 104 te 3920 Lommel
  Afdeling 72343, sectie E, perceel 949Y3
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door Eddy Karel Van Genechten, Pijnvenstraat 104, 3920 Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnvenstraat 104 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 949Y3.

Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een terrasoverkapping en regularisatie van de inplanting van de woning en draadafsluiting en plaatsen van een tuinmuur.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/09/2019 tot en met 23/10/2019.

Reden openbaar onderzoek:
- dakhelling terrasoverkapping 7° i.p.v. min. 25°
- plaatsen van een draadafsluiting met een hoogte van 1,80 m i.p.v. een hoogbeplanting met een hoogte van 1,70
m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

24/09/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina